اعضای هیات علمی گروه شیلات

نام: دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 98-0441-3440295
نام: دکتر مهدی نیکو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای صنایع غذایی-عمل آوری فرآورده های شیلاتی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
گروه آموزشی: شیلات

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.imani

شماره تلفن: داخلی 3151
نام: دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
گروه آموزشی: شیلات

n.ahmadifard@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 3154
نام: دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
شماره تلفن: داخلی 3219

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:31  این هفته:697  این ماه:4626  امسال:83917