اعضای هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری

نام: دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
شماره تلفن: داخلی 3220
نام: حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
شماره تلفن: 3220
نام: دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

hiradab@gmail.com

تخصص: هیدرولوژی و منابع آب ، الگوریتم های پیش بینی و بهینه ساری

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی عرفانیان (مدیر گروه)
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
شماره تلفن: 2502
نام: دکتر جواد معتمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مرتعداری
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری
شماره تلفن: 2505

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:26  این هفته:692  این ماه:4621  امسال:83912