ارجمند گرانمایه ، جناب آقای دکتر احمد علیجانپور

 

بر خود لازم می دانیم ، انتصاب جنابعالی را به سمت ریاست دانشکده منابع طبیعی تبریک عرض نماییم . امید است در سایه ی تاییدات الهی، در عرصه خدمت به جامعه علمی و اعتلای میهن اسلامی موفق و سربلند باشید.

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 کارکنان

                                                                                                                                              دانشکده منابع طبیعی