امروز

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان دانشکده منابع طبیعی می رساند که مدت ارسال مقالات به هفتمین همایش ملی سطوح آبگیر باران تا 30 دی ماه 1397 تمدید شد.

با تشکر

دکتر حبیب نظرنژاد

نماینده انجمن در استان آذربایجان غربی

گروه آموزشی: 
دانشکده
مرتع و آبخیزداری