امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی گروه شیلات

دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
شماره تلفن
3242
دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3219
دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
شماره تلفن
داخلی 3154
دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3151