امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی

معرفی گروه

برای تامين نيروی متخصص و کارآمد در امور مربوط به مدیریت مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در کشور و بهره برداری صحيح از منابع آب در جهت افزایش تولید محصولات پروتئینی شیلاتی، لازم است کارشناسانی تربيت شوند تا برنامه ريزی اصولی جهت نيل به خودکفائی در زمينه آبزی پروری به عمل آید. با عنايت به اينکه منطقه شمال غرب کشور بویژه استان آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید محصولات شیلاتی می باشد، این منطقه با کمبود جدی نيروی انسانی متخصص در این زمينه روبرو بوده است، بنابراین گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی از سال 1387 با همکاری پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه با ايجاد رشته مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان در مقطع کارشناسی ارشد شروع بکار کرد.

همچنین در پی کسب موافقت دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، گروه شیلات و آبزیان دانشکده از مهر ماه سال 1391 در مقطع دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان و از مهر ماه 1393 در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. همچنین به دنبال کسب مجوزهای لازم، این گروه از بهمن ماه سال 1395 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته­های زیست فناوری دریا و فرآوری محصولات شیلاتی اقدام نموده است.

 

گروه شیلات

مدیر گروه
دکتر کوروش سروی مغانلو
دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
رتبه علمی:
دانشیار
k.sarvimoghanlou@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
  1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
  2. علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان
  3. زیست فناوری دریا
دکتری:
  1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان