امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲
دانشکده منابع طبیعی

معرفی دانشکده

از دیر باز ، شمال غرب کشور به عنوان قطب کشاوزی و منابع طبیعی و آبزی پروری شناخته شده است . جنگلهای منحصر به فرد ارسباران و زاگرس شمالی به همراه مراتع درجه یک و سرسبز و همچنین فراوان بودن منابع آبی از جمله دلایل شایستگی این منطقه جهت اطلاق عنوان قطب می باشد . به منظور مدیرست و بهره برداری اصولی و جلوگیری از تخریب این منابع طبیعی ارزشمند ، لازم است تا نیروهای انسانی کارآمدی تربیت شوند که با استفاده از آموخته های نظری و عملی خود، در زمینه های اجرایی و پژوهشی ایفاء نقش نمایند.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه پس از اخذ موافقت اصولی تاسیس در سال 1376 با جذب نیروی انسانی عالم ، متعهد و دلسوز در سال 1379 فعالیت خود را آغاز و در تیر ماه 81 با راه اندازی رشته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی  مرتع و آبخیزداری آغاز نمود .امروزه با دارا بودن 3 گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری ، جنگلداری و شیلات در2 مقطع کارشناسی ، 5 مقطع کارشناسی ارشد و 2 مقطع دکتری به انجام وظایف خود می پردازد.

اهداف و وظایف دانشکده عبارتند از :

1-      تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد

2-      انجام پژوهش های بنیادی و کربردی مرتبط با نیازهای منطقه

3-      تعامل همه جانبه با دستگاههای اجرایی مرتبط با استان

4-      گسترش مقاطع تحصیلات تکمیلی

5-      ملاک قرار دادن کیفیت در آموزش

6-      گسترش فرهنگ حفظ و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی

مسئولین دانشکده

رییس دانشکده
دکتر احمد ایمانی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
مرتبه علمی:
دانشیار
a.imani@urmia.ac.ir
معاون پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر هيراد عبقری
دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
مرتبه علمی:
دانشیار
hiradab@gmail.com

رشته های تحصیلی

گروه جنگلداری
کارشناسی:
 1. علوم و مهندسی جنگل
کارشناسی ارشد:
 1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
 2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
دکتری:
 1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
 2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
گروه مرتع و آبخیزذاری
کارشناسی:
 1. مهندسی طبیعت
کارشناسی ارشد:
 1. علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع
 2. علوم و مهندسی آبخیزداری - سیلاب و رود خانه
 3. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
دکتری:
 1. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
 2. علوم و مهندسی آبخیزداری - مدیریت حوزه های آبخیز
گروه شیلات
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
 1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
 2. علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان
 3. زیست فناوری دریا
دکتری:
 1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان