امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

نمایشگاه ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش-حرکت دانشگاه ارومیه ویژه دستاوردها و توانمندی های انجمن‌های علمی دانشجویی-کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی- تشکل‌های دانشجویی و انجمن های علمی دانشجویی روز 20 اردیبهشت 1402 برگزار و انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی حضور فعال داشتند. همچنین ریاست محترم دانشگاه ارومیه جناب آقای دکتر احمد علیجانپور از غرفه دانشکده منابع طبیعی بازدید و با رهنمود های ارزنده دانشجویان را برای توسعه فن آوری نوین و روحیه کارآفرینی در حفظ و احیا منابع طبیعی ترغیب نمودند.. این نمایشگاه در محل ساختمان زریاب خویی (ساختمان کلاس های عمومی) دانشگاه ارومیه برپا گردید. 

 

 

گروه آموزشی: 
دانشکده