امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 نشست دانشجویان دوره دکتری PhD علوم و مهندسی آبخیز گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی برای بهبود کیفی آموزشی و پژوهش در سالن همایش دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید. در این نشت دکتر هیراد عبقری (معاون آموزشی ، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی) و دکتر اسماعیل شیدای کرکج (مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری) مبانی آیین نامه های جدید دوره دکتری، بسندگی زبان انگلیسی، تاسیس شرکت های دانش بنیان، استفاده از سامانه نان و همچنین روند درخواست پسادکتری در ایران و ... اطلاع رسانی و تبیین گردید. دانشجویان دوره دکتری گروه نیز سوالات و انتقادات خود را در مطرح فرمودند. اساتید گروه آقایان دکتر مهدی عرفانیان، دکتر میرحسن میریعقوب زاده، دکتر سعید نجفی(معاون گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری)، دکتر حسین خیرفام و دکتر حسام احمدی بیرگانی در این جلسه حضور داشتند و نکته نظرات و پیشنهادات ارتقاء پژوهشی گروه را مطرح فرموند

 

گروه آموزشی: 
دانشکده