امروز

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

در راستای سرفصل درس­های "ژئومورفولوژی مناطق خشک"، "بیابان و قابلیت­های آن"، "فرسایش بادی، گرد و غبار و کنترل آن" و "رسوب­شناسی کاربردی" آقای دکتر حسام احمدی بیرگانی، بازدیدی 2 روزه از ماسه­زارهای منطقه جَبَل­کندی انزل و بورالان ماکو جهت درک بهتر از سازوکار فرسایش بادی و  گرد و غبار و همچنین پدیده­های زمینی این فرآیندها صورت پذیرفت. در این بازدید علاوه بر مسائل علمی، بازدید از بازارچه مرزی ماکو، اسکان در خانه بوم­گردی باباطاهر ماکو، بازدید از عشایر منطقه بورالان و نحوه زندگی آن­ها، چشمه ثریا و مناطق مرزی ایران با کشور ترکیه صورت پذیرفت.

گروه آموزشی: 
دانشکده