کارکنان دانشکده

نام: ناهید اسماعیلی
سمت: کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی
تلفن: 2501
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: حکیمه بختیاری
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 2497
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: گیتا امیرفتحی
سمت: کارشناس آزمایشگاه مرتعداری
تلفن: 3225
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: هادی تختی
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: 2499
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: اروجعلی حیدری
سمت: مسئول دبیرخانه و بایگانی
تلفن: 3220
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: مجید حاتمی
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 3210
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: علیرضا خیرخواه
سمت: کارشناس آزمایشگاه آبخیزداری
تلفن: 3225
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: علیزضا محامد
سمت: کارشناس آزمایشگاه جنگلداری
تلفن: 3225
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: قربانعلی مردی تیزخراب
سمت: خدمات
تلفن: 3222
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: امیر صانعی کیا
سمت: مسئول کلاسها
تلفن: 2500
محل کار: دانشکده منابع طبیعی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:29  این هفته:695  این ماه:4624  امسال:83915