امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

در راستای ارتقا دانش عملی دانشجویان رشته "مدیریت و کنترل بیابان" دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با سرپرستی آقای دکتر حسام احمدی بیرگانی مدرس گروه مرتع و آبخیزداری، بازدیدی 10 روزه از مناطق خشک، بیابانی و کویری مناطق سمنان، گرمسار، دامغان، کویر حاج¬علی¬قلی، کاشان، آران و بیدگل به همراه کویر مرکزی ایران، دریاچه نمک و ماسه¬زارهای مناطق مذکور صورت پذیرفت که سبب درک بهتر از سازوکار فرسایش بادی و گرد و غبار و همچنین پدیده¬های زمینی این فرآیندها گردید. در این بازدید علاوه بر مسائل علمی، بازدید از معادن گچ و سنگ نمک سمنان، ابنیه¬های تاریخی شهرهای مذکور، بازار شهرهای سمنان، دامغان و کاشان از جمله تپه¬های باستانی سیلک و بازدید از کاروانسرای مرنجاب صورت پذیرفت.

گروه آموزشی: 
دانشکده