اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
شماره تلفن: 98-0441-3440295
نام: دکتر مهدی نیکو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای صنایع غذایی-عمل آوری فرآورده های شیلاتی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

m.miryaghoubzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.miryaghoubzadeh

شماره تلفن: داخلی 3220
نام: دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
گروه آموزشی: شیلات

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.imani

شماره تلفن: داخلی 3151
نام: حسام احمدی بیرگانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیابان زدایی-رسوبات بادی ، گرد و غبار
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

h.ahmadybirgani@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/he.ahmadi

شماره تلفن: 3220
نام: دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
گروه آموزشی: شیلات

n.ahmadifard@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 3154
نام: دکتر هيراد عبقری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری-هیدرولوژی و منابع آب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

hiradab@gmail.com

تخصص: هیدرولوژی و منابع آب ، الگوریتم های پیش بینی و بهینه ساری

http://asatid.urmia.ac.ir/h.abghari

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی عرفانیان (مدیر گروه)
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی آبخیزداری- هیدرولوژی و سنجش از دور
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

m.erfanian@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.erfanian

شماره تلفن: 2502
نام: دکتر جواد معتمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مرتعداری
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

j.motamedi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.motamedi

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حبیب نظرنژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آبخیزداری - فرسایش و رسوب
گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری

h.nazarnejad@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.nazarnejad

شماره تلفن: 2505

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:28  این هفته:694  این ماه:4623  امسال:83914